Assessorament fiscal

Ens basem en la legislació fiscal amb conjunt de les lleis i de les normes que es refereixen als impostos, estem sempre atens de les modificacions del sistema fiscal, conjunt d'instruments establerts per les administracions per regular l'obtenció de recursos econòmics provinents especialment de la recaptació d'impostos.


Impostos per a empreses:

Confeccionem tota mena de declaracions per a empreses i professionals, declaracions trimestrals d'IVA, declaracions trimestrals d'IRPF, Impost sobre Societats, model 347, operacions intracomunitàries, resums anuals, pagaments a compte de la Renda.

Impostos personals:

Confecció i presentació de l'Impost sobre la Renda de les persones físiques, Impost sobre el Patrimoni, Impost sobre la Renda de No Residents, Impost de Successions i donacions.


Règims fiscals:

Estudiem i analitzem tots els aspectes de la seva empresa per tal de determinar el règim fiscal més adient per a les seves característiques: estimació directa, estimació objectiva.

Procediments tributaris:

Gestió, assessorament i representació en procediments tributaris davant l'Agència Tributària: inspeccions, gestió i control del ROI, ajornament i fraccionament de deutes, declaracions censals...

Gestió de permisos:

Gestionem tota mena de permisos davant d'organismes locals i provincials: permisos d'obertura, tràmits davant l'Ajuntament, tràmits davant la Generalitat de Catalunya.

Entitats sense ànim de lucre:

Comptabilitat i assessorament fiscal per a entitats sense ànim de lucre: fundacions i associacions. Confecció d'estatuts, confecció de comptes anuals per a la Generalitat de Catalunya.